As a fresher Graphic Designer, Do I have to be skilled at everything?

2021.12.03 13:46 dr4w99 As a fresher Graphic Designer, Do I have to be skilled at everything?

I am a beginner graphic designer in a difficulty. I have learned Photoshop, Coreldraw and illustrator. But, when I see job descriptions, I get scared, companies seem to expect everything from one designer (from making visiting cards to motion graphics). what should I do? should I continue in this field? Do I really need to know and be skilled at everything to get a job? If yes, then how to manage it ? Please guide and share your experiences
submitted by dr4w99 to graphic_design [link] [comments]


2021.12.03 13:46 dreambop Brand new indie Christmas songs for 2021

submitted by dreambop to ChristmasMusic [link] [comments]


2021.12.03 13:46 TealPumpkin My new pinball machine

My new pinball machine submitted by TealPumpkin to misleadingthumbnails [link] [comments]


2021.12.03 13:46 cgtinker https://www.youtube.com/watch?v=oG4qG4Tt9Y8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=oG4qG4Tt9Y8&feature=youtu.be submitted by cgtinker to blender [link] [comments]


2021.12.03 13:46 overbait When you open a bag of chips at a party

When you open a bag of chips at a party submitted by overbait to aoe4 [link] [comments]


2021.12.03 13:46 Nyjets42347 Iykyk

Iykyk submitted by Nyjets42347 to Appalachistan [link] [comments]


2021.12.03 13:46 -FilthyFetus- Writing with limitations

I’m a wannabe Director and cinematographer looking for projects/trying to create my own. Coming up with ideas with a particular setting, page, and character count that can fit into my zero budget can be difficult, and sometimes freeing.
Does anyone else set limitations when they are writing as an exercise or out of necessity?
submitted by -FilthyFetus- to Screenwriting [link] [comments]


2021.12.03 13:46 lequocbao29072001 Đột phá: Robot sống "xenobot" đã có thể tự sinh sôi


https://preview.redd.it/k4cxy81kwc381.png?width=600&format=png&auto=webp&s=816cbe1ddb2a283abbc2a144121bc7ef22fa994b
Các nhà khoa học Mỹ vừa tạo ra hệ thống robot sống đầu tiên và đặt tên nó là xenobot. Họ nói rằng dạng sống mới đã có thể sinh sôi theo một cách không hiện hữu trên cả thực vật và động vật.
Tạo thành từ tế bào gốc của ếch móng Châu Phi (pháp danh Xenopus laevis), số đo bề ngang xenobot chỉ chưa đầy một milimet. Chúng lần đầu tiên được công bố hồi năm 2020, trong một thí nghiệm chứng minh khả năng tự di chuyển, hợp tác với các cá thể khác và tự hồi phục.
Trong báo cáo nghiên cứu mới, các nhà khoa học tại Đại học Vermont, Đại học Tufts và viện nghiên cứu thuộc Đại học Harvard phát hiện ra một kiểu sinh sản sinh học chưa từng xuất hiện trên dạng sống nào mà khoa học biết tới. Giáo sư sinh học, đồng tác giả nghiên cứu mới Michael Levin bất ngờ trước phát hiện mới.
Ếch sở hữu cách thức sinh sản riêng nhưng khi bạn … tách tế bào khỏi phôi, bạn tạo cơ hội cho chúng tự tìm cách sinh trưởng trong môi trường mới. Chúng không chỉ tìm ra cách tự di chuyển, và có vẻ còn tìm ra cách sinh sản mới”.

https://preview.redd.it/s599r97nwc381.png?width=600&format=png&auto=webp&s=0b4878405af16faa655a52b919df83233c597a4f
Robot, hay là dạng sống?
Tế bào gốc là những tế bào không có chức năng cụ thể, có khả năng phát triển thành một dạng tế bào khác. Để chế tạo xenobot, các nhà nghiên cứu cạo tế bào gốc sống từ bào thai của ếch và để chúng tự sinh trưởng. Gen được giữ nguyên trạng thái nguyên bản.
Đa số chúng ta nghĩ robot cấu thành từ kim loại và gốm, nhưng định nghĩa robot tới từ hành động của nó, là vận hành thay thế con người”, Josh Bongard, giáo sư ngành khoa học máy tính và chuyên gia robot công tác tại Đại học Vermont, nhận định.
Hiểu theo cách đó, nó vừa là robot, lại vừa rõ ràng là một dạng sống có cấu tạo từ tế bào ếch không có biến đổi về gen”.
Theo lời ông Bongard, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra khả năng nhân bản của các xenobot, sinh vật có hình cầu được làm từ 3.000 tế bào. Tuy nhiên, quá trình sinh sôi chỉ diễn ra trong điều kiện nhất định. Các xenobot sử dụng kỹ thuật “kinetic replication” (tạm dịch là tái tạo động lực), một quá trình diễn ra ở mức phân tử nhưng chưa từng thấy xuất hiện ở quy mô tế bào, trên dạng sống.

https://preview.redd.it/rc5wjknrwc381.png?width=600&format=png&auto=webp&s=ed7faf183b00f484e27647cf50fd8ab94670f375
Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, các nhà nghiên cứu thử nghiệm hàng tỷ cấu trúc cơ thể khác nhau của xenobot, nhằm tìm ra hình dạng nào sẽ tái tạo động lực hiệu quả nhất. Siêu máy tính luận ra một dạng hình chữ C tương tự như hình Pac-Man (:v), một nhân vật nổi tiếng trong trò chơi điện tử cùng tên. Trong đĩa petri, các tế bào gốc nhỏ xíu gom hàng trăm tế bào vào “miệng” của nó thành một khối, để rồi tạo thành xenobot mới sau vài ngày.
Trí tuệ nhân tạo không lập trình những cỗ máy bé xíu này theo cách chúng ta vẫn viết ngôn ngữ lập trình. Nó định hình, tạo tác và tìm ra dạng Pac-Man này”, ông Bongard nói. “Về cơ bản, hình dáng này chính là chương trình máy tính. Hình dáng của nó ảnh hưởng tới hành vi của xenobot, đồng thời khuếch đại quá trình phát triển đáng ngạc nhiên”.
Công nghệ xenobot này vẫn còn rất mới, có thể so được với một chiếc máy tính trong bối cảnh thập niên 40, khi không có ứng dụng thực tế nào. Tuy nhiên, cách thức các phân tử sinh học liên kết với trí tuệ nhân tạo có thể được ứng dụng vào nhiều mô hình, nhiều môi trường nghiên cứu. Các nhà khoa học đang nghĩ tới việc thu thập vi nhựa trong đại dương hay thuốc hồi phục.
Để xoa dịu các nỗi lo xoay quanh khái niệm công nghệ tự nhân bản, các nhà nghiên cứu khẳng định các dạng sống này được kiểm soát chặt chẽ trong phòng thí nghiệm, đồng thời dễ bị tiêu hủy. Chúng đều là những sinh vật phân hủy được, mọi quá trình liên quan đều được giám sát bởi các chuyên gia nhân đạo.
Sẽ có hàng ngàn khả năng khả thi nếu ta tận dụng được tính linh hoạt, cũng như khả năng của tế bào mới vào giải quyết vấn đề”, ông Bongard nhận định.
Nghiên cứu được góp vốn một phần bởi Cơ quan Các dự án Nghiên cứu Phòng thủ Tiên tiến (DARPA), và đã được đăng tải trên tạp chí khoa học PNAS hồi đầu tuần.
Đột phá: Robot sống "xenobot" đã có thể tự sinh sôi (cafebiz.vn)
submitted by lequocbao29072001 to TroChuyenLinhTinh [link] [comments]


2021.12.03 13:46 nudave Maryland homeowner (Near Pooleseville) burned down house trying to fight snakes

Maryland homeowner (Near Pooleseville) burned down house trying to fight snakes submitted by nudave to MontgomeryCountyMD [link] [comments]


2021.12.03 13:46 beejonez What description do you use to describe when you need to add it remove mids?

For bass if it sounds boomy, you cut. If it's thin you can add. For treble if it sounds shrill, cut it. If it sounds dark, add more. However I don't know a good description for mids. If I'm playing and say to myself "that doesn't sound right" what are indications that I need to cut or add mids. Currently I just try both ways until it sounds right, but it would be nice to be able know what direction I needed to turn the mids just by listening.
submitted by beejonez to GuitarAmps [link] [comments]


2021.12.03 13:46 Real-Principle1972 Prague Trams / Pražské Tramvaje | 2018

Prague Trams / Pražské Tramvaje | 2018 submitted by Real-Principle1972 to Trams [link] [comments]


2021.12.03 13:46 cooldude5513 PolIo 👍

PolIo 👍 submitted by cooldude5513 to MinecraftMemes [link] [comments]


2021.12.03 13:46 burlyhike Pirelli says Pirelli not to blame for Pirelli tire failures in Qatar

Pirelli says Pirelli not to blame for Pirelli tire failures in Qatar submitted by burlyhike to formula1 [link] [comments]


2021.12.03 13:46 Dumlefudge Beyerdynamic DT770 PRO - which model to purchase?

Disclaimer: A lot of the terminology/technical aspects of headphones are veeery new to me, so if I'm mixing stuff up, please say so
I'm investing in a new headset to replace my previous HyperX Cloud Orbit S connected via USB-C (which I believe is effectively a rebranded Audeze Mobius AFAIK?), and have pretty much settled on the DT770 PRO for fitting my (current) criteria, but now I have to decide between the 32 ohm and 80 ohm models

The Cloud Orbit S fit the bill fairly well w/t sound leaking in. Most background stuff was a non-issue but people speaking to me could still get my attention.
Sound leaking out was negligible/non-existent; in saying that, my PC system volume using the headphones was set to 20% and the majority of applications had their master volume setting (where applicable) below 100%. For the Xbox, that's using TV audio, with the volume set <10% to avoid waking people
I would like to leave open the possibility of investing in an amplifier, which brings up 2 questions for me - given my current usage above
submitted by Dumlefudge to HeadphoneAdvice [link] [comments]


2021.12.03 13:46 99mlee what am i even supposed to do here. 11-12 is impossible

what am i even supposed to do here. 11-12 is impossible submitted by 99mlee to CookieRunKingdoms [link] [comments]


2021.12.03 13:46 Megaswamper Stuck on World 7, 10-1?

Hey so I'm new to this game, and I'm stuck on World 7, level 10-1 which is a story. There are levels after this one, but they haven't unlocked, and world 7 says All clear, and 100% progress. Did I miss something?
submitted by Megaswamper to worldflipper [link] [comments]


2021.12.03 13:46 homo_terrestris ich_iel

ich_iel submitted by homo_terrestris to ich_iel [link] [comments]


2021.12.03 13:46 HoJay3 Fuck yeah

Fuck yeah submitted by HoJay3 to DBZmemes [link] [comments]


2021.12.03 13:46 REIthrowaway69 Package arrived in my city, got an update that it “departed from facility” ?

As the title says. WhT does this mean? Why is it departing from facility if the destination is in the same city? I receive thousands of shipments and have never seen this before
submitted by REIthrowaway69 to UPS [link] [comments]


2021.12.03 13:46 FOOTPunks 🎁 FREE GIVEAWAY 🎁 (0.04Ξ) ⬆ UPVOTE ⬆ 👉DETAILS IN COMMENTS👀

🎁 FREE GIVEAWAY 🎁 (0.04Ξ) ⬆ UPVOTE ⬆ 👉DETAILS IN COMMENTS👀 submitted by FOOTPunks to opensea [link] [comments]


2021.12.03 13:46 bspurrs What type of Op-Amp circuit is this? And how would you determine the specific voltage output?

What type of Op-Amp circuit is this? And how would you determine the specific voltage output? This is a problem where I know about 95% of the answer but I am just really confused by the last 5%. So in my circuits class we had to design a circuit where a Temperature dependent resistor turns on either a red LED, a green LED, or neither at room temp. This circuit does all of that perfectly, but we need to explain why we did what we did, and I'll be honest, I made the Wheatstone bridge, and then just started plugging in the Op-Amp and LEDs and got it to work. I know the general way it works and why it only turns on one, but I need help figuring out the specific Electrical wording. from my research I believe in this circuit the OP-Amp is acting as a comparator, being fully saturated one way or the other based on the difference between the inputs.
My two main questions are
  • What specific kind of Op-Amp is this besides a comparator?
  • Rather that the voltage across the LEDs being either 10V or 0V, the max and min seems to be 8.48V and 1.52V. at first I thought this was due to the resistors, but the voltage across those is basically 0V if the LED is off. It seems the 1.52V is across the LED, even when it is off, and I'm not sure why. Both LEDs are rated around 2V (2.13 and 1.83) and 20 mA
Besides that I'm open to any more suggestions or comments. thanks in advance
https://preview.redd.it/9q5cpetquc381.png?width=1244&format=png&auto=webp&s=fa79e1be6fe7013e39ac6e1429931e68f5572ea0
submitted by bspurrs to ElectricalEngineering [link] [comments]


2021.12.03 13:46 TheMulattoMaker Mercator projection vs the true size of countries

Mercator projection vs the true size of countries submitted by TheMulattoMaker to WeKnowAboutMercator [link] [comments]


2021.12.03 13:46 DAY_TRIPPA Partner of 4.5 years purchased a car right before we were set to move Into a house.

This is now "our" only debt at 22,000 and we'll be paying 4,000 extra for interest. She had 8,000 to buy a new car, and I kept trying to say that we could buy a nice car with good gas mileage for 8. She insisted that this was going to be an "investment" since we're going to hold onto it for 10 years(had last vehicle for 11 years),wanted something that was a newer year model over 2008, our families live 6 hours away(great gas mileage), and if we take care of it it'll be a great vehicle. Well, we came away with a 2013 Prius with 94k miles. Now I do like this Car, a lot. The gas mileage is freaking insane,We just visited family and spent 20 bucks on gas where we normally spend at least 120. But as the title states I really wish she would have bought something nice for 8 and bought it outright. Like, we could have bought a really nice vehicle to us for 8k. Later year model, low miles, clean paint. So do you think that it was wise to buy the car?
Also, if you're reading this... I still love you. Lol
submitted by DAY_TRIPPA to DaveRamsey [link] [comments]


2021.12.03 13:46 Norfolkboy123 Series 3 news tonight!

Series 3 news tonight! submitted by Norfolkboy123 to TheMaskedSingerUK [link] [comments]


2021.12.03 13:46 LSARefugee Opinion | Does Brazil Proposal Hold Key to Ending Big Pharma's Stranglehold on Covid-19 Vaccines?

Opinion | Does Brazil Proposal Hold Key to Ending Big Pharma's Stranglehold on Covid-19 Vaccines? submitted by LSARefugee to UglyHumanity [link] [comments]


http://estamir.ru